O czasopiśmie

Czasopismo Nauki Inżynierskie i Technologie publikowane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2009 roku. Stanowi kontynuację serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawanego przez 40 lat pod nazwą Technologia. Od 2011 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik, w którym zawarte są prace naukowo-badawcze i przeglądowe w języku polskim jak i angielskim. Publikowane są zarówno artykuły recenzowane jak i prace nierecenzowane (relacje z konferencji krajowych i zagranicznych, omówienia nowości wydawniczych) z zakresu technologii żywności i żywienia, technologii chemicznej, mikrobiologii, biotechnologii, towaroznawstwa oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa  żywności. Od 2014 roku prace są przyjmowane i recenzowane w systemie elektronicznego naboru i recenzji SENIR. Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch ekspertów ze wskazanej dziedziny. W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2021 r., NIT uzyskało 20 punktów (pozycja 32575, technologia żywności i żywienia).

Numery archiwalne są dostępne na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

ISSN 2080-5985
e-ISSN 2449-9773

Aktualny numer

Nr 39 (2023)
					Pokaż  Nr 39 (2023)
Opublikowane: 2024-01-29

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania