Zespół redakcyjny

  • Prof. dr hab. Tomasz Lesiów – Editor
  • Dr hab. inż Joanna Harasym, prof. UE
  • Dr hab. Malgorzata A. Jarossová
  • Dr hab. inż Agnieszka Orkusz, prof. UE
  • Dr hab. Urszula Tylewicz