Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisany jest w formacie Microsoft Word (DOCX).
 • W bibliografii umieszczono odnośniki w formie linków, jeśli były dostępne.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy przygotować korzystając z gotowego szablonu.

Pobierz szablon artykułu

 1. W czasopiśmie Nauki Inżynierskie i Technologie publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim.
 2. Wszystkie informacje dotyczące wymogów edytorskich zgłaszanego tekstu oraz sposobu opracowania bibliografii znajdują się w szablonie artykułu zamieszczonym w górnej części strony.
 3. Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 6-12 stron.
 4. Do artykułu należy dołączyć:
  1. abstrakt w języku polskim i języku angielskim (samodzielny tekst o objętości ok. 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak:sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski),
  2. słowa kluczowe (min. 3, max 5) w języku polskim i języku angielskim,
  3. kody klasyfikacji JEL (JEL Classification System).
 5. Artykuły zostają sprawdzone systemem antyplagiatowym iThenticate.
 6. W artykułach składanych do recenzji nie należy podawać danych autorów, ponieważ recenzowanie artykułów odbywa się w trybie double-blind review proces (autor i recenzent nie znają swoich tożsamości).
 7. W artykułach składanych po recenzji należy podać imię i nazwisko autora/autorów, afiliację autora/autorów, adres mailowy autora/autorów oraz ewentualne źródło finansowania.
 8. Recenzje zostają zamieszone do wglądu autorów w OJS.

Długość zgłoszenia
Minimalna akceptowana długość zgłoszenia to 24 000 znaków ze spacjami (ok. 5,5 strony). Górną granicą długości są 32 000 znaków ze spacjami (ok. 7 stron). Autorzy artykułów, które przekraczają tę granicę zostaną po zaakceptowaniu do publikacji obciążeni dodatkowymi kosztami 50 złotych za stronę zgłoszenia. Maksymalna długość artykułu to 60 000 znaków ze spacjami (około 13 stron) – prace przekraczające ten limit zostaną automatycznie odrzucone przez redakcję.

Opłaty

Autorzy z krajów rozwijających się są całkowicie zwolnieni z opłaty. Osoby z zagranicznymi afiliacjami są proszone o podanie pełnej nazwy instytucji na swoim profilu użytkownika lub w sekcji "Komentarz dla redakcji" w formularzu zgłoszenia.

Pozostali autorzy uiszczają opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 2/2024 z 23 stycznia 2024 r. w wysokości:

 • 369 zł (300 zł + 23% VAT) po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji i przyjęciu artykułu do druku.

Numer konta:

Santander Bank Polska S.A. 17 Oddział we Wrocławiu

nr konta:  07 1090 2529 0000 0006 3400 0503

tytułem:  za artykuł w czasopiśmie Nauki Inżynierskie i Technologie

Po złożeniu artykułu w systemie, potwierdzenie płatności powinno zostać przesłane do wydawnictwa na adres andrzej.bogucki@ue.wroc.pl lub wydaw@ue.wroc.pl

Artykuły

Artykuły poddawane recenzji.

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. This website does not use any third party tracking and analytics software. Your data is stored by Wroclaw University of Economics and Business.