Kontakt

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Lesiów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wsparcie techniczne

Kamil Janeda