Zasady etyczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  dba o zapewnienie wysokich standardów wydawniczych. W swojej działalności kierujemy się procedurami  wypracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE), zob. Zasady etyczne