Wykorzystanie metody Kano w doskonaleniu jakości zajęć z Zarządzania Bezpieczeństwem Produktu

Autor

  • Tomasz Lesiów

Słowa kluczowe:

metoda Kano, produkty żywnościowe, metoda przypadku, analiza ilościowa i jakościowa

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania metody Kano na zajęciach z Zarządzania Bezpieczeństwem Produktu (ZBP) na UE we Wrocławiu oraz sprawdzenia jej powtarzalności. W pracy wykorzystano metodę przypadku, a badania wykonane w latach 2021-2023 dotyczyły kilkunastu produktów żywnościowych.

Zastosowanie metody Kano jest cennym przykładem aktywizującym studentów poprzez pracę w zespołach i realizację zadania w formie projektu obejmującego konieczność zebrania informacji o cechach produktu i opakowania oraz przeprowadzenie badań ankietowych. Ponadto, umożliwia nabycie przez nich umiejętności ilościowego oraz jakościowego opracowania uzyskanych wyników.

Powtarzalności wyników uzyskanych przez różnych autorów dla tego samego lub zbliżonego produktu nie zawsze udało się uzyskać. Mógł na to mieć wpływ czas przeprowadzenia badań, niejednorodność grupy badawczej oraz zmieniające się trendy na rynku żywnościowym.

Metoda Kano okazała się skutecznym sposobem doskonalenia zajęć z przedmiotu ZBP i można ją rekomendować w realizacji innych przedmiotów, w których bada się satysfakcję klientów z nabywanych produktów czy świadczonych usług.    

Pobrania

Opublikowane

2024-02-12

Numer

Dział

Artykuły

Kategorie