O czasopiśmie

Czasopismo „Ekonomia XXI Wieku” powstało w roku 1996 jako seria tematyczna „Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” w ramach „Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”. W tej formule ukazywało się do roku 2008. Redaktorami dziewiętnastu wydanych wówczas numerów byli m. in. prof. Bogusław Fiedor, prof. Jan Rymarczyk, prof. Mirosława Klamut oraz prof. Bogusława Drelich-Skulska.

Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje m. in. historię myśli ekonomicznej, mikroekonomię, ekonomię instytucjonalną, makroekonomię, politykę ekonomiczną, ekonomię międzynarodową, biznes międzynarodowy, ekonomię ekologiczną, ekonomikę rolnictwa, ekonomikę miast i regionów.

ISSN 1507-3866
e-ISSN 2449-9757

Aktualny numer

Nr 27 (2024): Economics of the 21st Century 2024 (27)
Wyświetl wszystkie wydania