O czasopiśmie

Open Access

Czasopismo stosuje zasady otwartego dostępu. Wszystkie artykuły są publikowane na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Na tej licencji można swobodnie kopiować, rozpowszechniać i modyfikować materiał, pod warunkiem że zostaną podane informacje o autorze/autorach oryginału. Zmodyfikowany materiał musi być udostępniony na tej samej licencji CC BY-SA 4.0.

Pełna zawartość „Ekonomii XXI Wieku” znajduje się w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Stałe archiwum numerów czasopisma prowadzi Biblioteka Narodowa, zgodnie z polityką archiwizacji wydawcy.

Autorzy współpracujący z nami zachowują prawa autorskie do swoich prac. Mogą samodzielnie archiwizować swój manuskrypt na dowolnej stronie internetowej lub w repozytorium. Prosimy jednak o uznanie Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za ostateczne źródło ich pracy, a także wersji zapisu (złożonej, zaakceptowanej, opublikowanej). Nie ma okresu embarga na otwarty dostęp do artykułów.

Zasady dotyczące polityki Wydawnictwa w zakresie praw autorskich do zamieszczania materiałów w repozytoriach, bazach open access oraz na stronie własnej są opisane w Sherpa Romeo.

Creative Commons License