Zespół redakcyjny

Redakcja

Bogusław Fiedor Redaktor Naczelny

Wawrzyniec Michalczyk – Sekretarz Redakcji

Sebastian Bobowski – Sekretarz Redakcji

Rada Naukowa

Giuseppe Calzoni (Università degli Studi di Perugia, Italy)
Gustav Dieckheuer (University of Münster, Germany)
Hans Diefenbacher (Protestant Institute for Interdisciplinary Research in Heidelberg, Germany)
Winand Dittrich (FOM University of Applied Sciences, Germany)
Bogusław Fiedor (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Bożena Klimczak (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Michał Maciej Kostecki (University of Neuchâtel, Switzerland)
Jan S. Kowalski (Karlsruhe Institute of Technology, Germany)
Andrzej Matysiak (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland)
Tomasz Mickiewicz (Aston University, United Kingdom)
Piotr Pysz (Fachhochschule für Wirtschaft und Technik,
Vechta–Diepholz–Oldenburg, Germany)
Jan Rymarczyk (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)