Gospodarka oceaniczna w krajach SIDS – opodatkowanie środowiskowe

Autor

  • Julia Majewska Wroclaw University of Economics and Business

Słowa kluczowe:

gospodarka oceaniczna, dochód z podatków, środowisko

Abstrakt

Na przestrzeni lat, wraz ze wzrostem konsumpcjonizmu i przyspieszoną globalizacją, następuje zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych, w tym oceanów. Skutkuje to między innymi zanieczyszczeniami. W celu oceny istniejącego stanu oceanów oraz instrumentu, który może w głównej mierze przyczynić się do ochrony zasobów wodnych, stosuje się podatki środowiskowe. Celem tego badania jest ocena znaczenia podatków środowiskowych w SIDS (Small Island Developing States), ze szczególnym uwzględnieniem podatków związanych z oceanami. W artykule scharakteryzowano współczesne zagrożenia dla gospodarki oceanicznej, w szczególności zanieczyszczenia oraz utratę różnorodności biologicznej. Na podstawie analizy literatury oraz danych ilościowych można stwierdzić, że liczba podatków związanych z oceanami w SIDS jest marginalna. Dochody podatkowe z podatków środowiskowych są stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi krajami. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza literatury, analiza danych zastanych oraz metoda wnioskowania.

Opublikowane

2024-03-05