Zasady zamówień publicznych a zapobieganie korupcji

Autor

Słowa kluczowe:

zamówienia publiczne, zasada przejrzystości, zasada jawności, zasada pisemności, korupcja, zasada uczciwej konkurencji

Abstrakt

W artykule wskazuje się na trudności związane ze zdefiniowaniem zjawiska korupcji, główne zagrożenia zamówień publicznych związane z występowaniem zachowań korupcyjnych oraz na rolę właściwego stosowania zasad zamówień publicznych jako narzędzi zapobiegania korupcji. Zasady te bowiem są wskazówką dla zamawiającego, jak podejmować pewne działania w trakcie postępowania, a jakich unikać, aby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiegło w sposób zgodny z prawem, a środki publiczne zostały wydane w sposób efektywny i rozsądny. W przypadku występowania luzów decyzyjnych są wskaźnikiem właściwego wykorzystania pozostawionej zamawiającemu swobody podjęcia decyzji. Zagrożenie korupcją w zamówieniach publicznych wynika głównie z faktu wydatkowania w ich trakcie znacznych środków publicznych, a ryzyko wystąpienia przekupstwa czy zmowy przetargowej istnieje niezależnie od etapu prowadzonego postępowania.

Opublikowane

2024-04-16