Polski nomadyzm cyfrowy

Autor

  • Marcin Majewski Wroclaw University of Economics and Business

Słowa kluczowe:

turystyka, praca zdalna, cyfrowy nomadyzm, coworking

Abstrakt

Cyfrowy nomadyzm stanowi odzwierciedlenie nowego stylu życia młodych ludzi, którzy pracują zdalnie. Mogą więc nieustannie podążać za przygodą i rozwijać swoje pasje. Głównym celem badawczym jest poznanie determinant wyboru takiego stylu życia przez Polaków. Obiektem badań są cyfrowi nomadzi polskiego pochodzenia. Zastosowano metodę analizy literatury oraz wywiadu pogłębionego na próbie czterdziestu respondentów. Badanie wykazało, że polscy cyfrowi nomadzi nie utożsamiają się z większą społecznością, ponieważ spotykają się z niezrozumieniem i nie ufają osobom poznanym w trakcie podróży. Typowy cyfrowy nomad pracuje zdalnie w branży IT, marketingu lub edukacji. Jest osobą młodą, szukającą przygód w trakcie podróży, nieprzywiązującą większej wagi do warunków mieszkaniowych. Cechami charakterystycznymi są również minimalizm i niechęć do zakładania rodzin. Do głównych determinant wyboru koczowniczego trybu życia należy przede wszystkim nieusatysfakcjonowanie warunkami życia panującymi w Polsce oraz chęć dokonania zmian.

Opublikowane

2023-08-30

Numer

Dział

Artykuły