Analiza popytu zaobserwowanego na polskim rynku mieszkaniowym w latach 2019-2021

Autor

  • Michał Grzegorzewski Warsaw School of Economics

Słowa kluczowe:

budownictwo, rynek mieszkaniowy, popyt, kryzys, COVID-19

Abstrakt

Popyt konsumpcyjny ma kluczowy wpływ na perspektywy rozwoju gospodarki krajowej, a sektor budowlany stanowi znaczny udział w strukturze polskiego PKB. Okres kryzysu jest szczególnym środowiskiem warunkującym zachowania społeczne i zarazem pierwszym etapem nowego cyklu koniunkturalnego. Identyfikacja reakcji społecznych panujących w tej fazie rzutuje na prognozowanie dalszych części cyklu. Celem badań było przeanalizowanie wpływu środowiska gospodarczego uwarunkowanego epidemią COVID-19 na zachowania nabywców nieruchomości mieszkaniowych. Aby osiągnąć cel, wykonano badania empiryczne niereaktywne i sondażowe. Uzyskane rezultaty wskazują, dlaczego w Polsce mieszkania postrzega się jako bezpieczną formę inwestycji, oraz stanowią pomocne narzędzie do prognozowania przyszłości polskiego rynku mieszkaniowego.

Opublikowane

2023-08-30

Numer

Dział

Artykuły