About the Journal

The Financial Sciences. Nauki o Finansach Journal (FSNoF) publishes both empirical and theoretical papers on accounting and finance from many perspectives. We publish original papers, review papers, conceptual frameworks, analytical models, case studies, and empirical research. All articles in the Journal have undergone editorial screening and double-blind peer review.

ISSN 2080-5993
e-ISSN 2449-9811

Announcements

Konferencja Katedr Finansów 2024

2024-01-30

Organizowana od lat 70. XX wieku Konferencja Katedr Finansów stała się z czasem najważniejszym w Polsce miejscem spotkań, prezentacji referatów i wymiany poglądów naukowców prowadzących badania w obszarze finansów.

W 2024 r. organizatorami konferencji są: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany poglądów, dyskusji oraz prezentacji wyników badań dotyczących trendów, wyzwań i dylematów stojących przed współczesnymi finansami.

Read more about Konferencja Katedr Finansów 2024

Current Issue

Vol. 28 No. 2 (2023)
View All Issues