O czasopiśmie

Śląski Przegląd Statystyczny jest jednym z trzech największych czasopism w Polsce poświęconych ogólnej problematyce statystyki. Dyskusji poddawana jest metodologia i zastosowanie poszczególnych metod statystycznych w rozwiązywaniu realnych społeczno-ekonomicznych problemów. Szczególna uwaga poświęcona jest dwóm kluczowym tematom: jakości życia i praktycznym problemom statystyki ubezpieczeń. W czasopiśmie regularnie ukazują się również eseje historyczne.

Śląski Przegląd Statystyczny jest oficjalnym czasopismem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Publikowane artykuły obejmują więc także tematykę związaną z działalnością Towarzystwa, w szczególności w sektorze edukacji, promocji i zwiększania świadomości na temat roli, jaką statystyka odgrywa w rozwoju cywlizacyjnym.

Aktualny numer

Tom 20 Nr 20(26) (2023): Ślaski Przegląd Statystyczny
					Pokaż Tom 20 Nr 20(26) (2023): Ślaski Przegląd Statystyczny

Spis treści:

Od redakcji

 

Profesor Tadeusz Gerstenkorn (7.02.1927 – 25.12.2021 )

(taki tytuł do spisu treści. Natomiast w treści notatki na końcu podpisane (nazwiskiem autora notatki Walenty Ostasiewicz.

 

Dr hab. Witold Ignacy Więsław (29.03.1944 – 23.01.2023)

taki tytuł do spisu treści. Natomiast w treści notatki na końcu podpisane (nazwiskiem autora notatki Walenty Ostasiewicz.

 

 

Walenty Ostasiewicz

Informacje o gospodarce światowej

 

Rychlicki …

Radzenie sobie z obserwacjami ujemnymi przy obliczaniu nierówności: Badanie oświadczeń majątkowych polskich posłów

 

Katarzyna Ostasiewicz

„Przygody Janka na czarnym lądzie”, czyli życie i dzieło Jana Czekanowskiego

 

Agata Girul

Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach

 

Opublikowane: 2024-06-27
Wyświetl wszystkie wydania