O czasopiśmie

Śląski Przegląd Statystyczny jest jednym z trzech największych czasopism w Polsce poświęconych ogólnej problematyce statystyki. Dyskusji poddawana jest metodologia i zastosowanie poszczególnych metod statystycznych w rozwiązywaniu realnych społeczno-ekonomicznych problemów. Szczególna uwaga poświęcona jest dwóm kluczowym tematom: jakości życia i praktycznym problemom statystyki ubezpieczeń. W czasopiśmie regularnie ukazują się również eseje historyczne.

Śląski Przegląd Statystyczny jest oficjalnym czasopismem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Publikowane artykuły obejmują więc także tematykę związaną z działalnością Towarzystwa, w szczególności w sektorze edukacji, promocji i zwiększania świadomości na temat roli, jaką statystyka odgrywa w rozwoju cywlizacyjnym.